REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU „ZAKRĘCONE FLECIKI”

XIV Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” to ogólnopolskie spotkanie uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych grających na fletach z zakręconą główką , które odbędzie się 28 września 2019roku w PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

 1. ORGANIZATORZY
 • Stowarzyszenie Flecistów Polskich.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
 1. CELE
 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów w wieku 6-11 lat,
 • promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
 • wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
 • integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.
 1. GRUPY WIEKOWE
 • grupa I- pierwszy rok nauki w roku szkolnym 2018/2019
 • grupa II – drugi rok nauki w roku szkolnym 2018/2019
 • grupa III – trzeci rok nauki w roku szkolnym 2018/2019
 1. PROGRAM
 • Grupa I: 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
 • Grupa II: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa II rok nauki ( nuty w załączniku)

oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci;

czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

 • Grupa III: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa III rok nauki Krakowiak (nuty w załączniku)

oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci ;

czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

 1. JURY
 • Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 • Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród
 • Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 1. NAGRODY
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
 • Jury przyznaje jedną nagrodę specjalną w postaci zakręconej główki – model wskazany przez organizatora – ufundowaną przez Jarmuła Music dla szkoły, której uczeń otrzyma największą ilość punktów.
 • Nagrodzeni i wytypowani przez jury uczestnicy zobowiązani są do udziału w KONCERCIE LAUREATÓW, który odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.
 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Zgłoszenia należy przesłać na karcie zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego w terminie do 21 czerwca 2019 r.
 • drogą mailową na adres: grazynahejno@interia.pl
 • Wpisowe w wysokości 80 złotych należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2019 r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem „Zakręcone fleciki”

W razie rezygnacji z udziału w festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

 • O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 września 2019 r.
 • Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 • Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z akompaniatora konkursu. Opłata wynosi 30 złotych.
 • Prezentacje uczestników mogą być rejestrowane przez organizatorów w formie zdjęć.
 • Podczas „Zakręconych Flecików” odbędzie się wystawa instrumentów zorganizowana przez sponsora Festiwalu firmę Jarmuła Music.
 • Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 10 zł. Ilość zamawianych obiadów należy wpisać na karcie zgłoszenia. W przypadku braku zamówienia nie będzie możliwości zakupienia obiadu na miejscu. Zamówione obiady muszą być wykupione w biurze „Zakręconych Flecików” przed występem uczestnika.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114
 • Zgłoszenie na „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.