Zapraszamy zakwalifikowanych uczestników 18-tej edycji konkursu „Ogólnopolski Festiwal Zakręcone Fleciki” do Rybnika w dniu 3 czerwca 2023r.

Poniżej przedstawiamy program i kolejność prezentacji. Zaczynamy o 10.00.

Godzina 10:00

 

GRUPA I

 

 • Maja Cieślik

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

 • Lila Mandok

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.Ludomira Różyckiego w Gliwicach

 • Anastazja Martinson

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

 • Emilia Majchrowicz

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu

 • Hanna Bubolc

Zespół Szkół MuzycznychI i II st. w Rudzie Śląskiej

 • Pola Saładucha

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu

 • Wiktoria Magdalena Dmowska

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

 • Róża Chitrosz

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

 • Liliana Lewandowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie

 • Alicja Redzik

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie

 • Elżbieta Targosz

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

 • Szymon Kanar

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im.Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.

 • Łucja Maruszak

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im.Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

 • Łucja Jezierska

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

 • Natalia Pawłowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie

 

10:45 – 11:10 PRZERWA

 

GRUPA II

 •  Małgorzata Kargulewicz

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego

 • Emilia Adamek

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej

 • Dominik Kosek

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Suchej Beskidzkiej

 • Jagoda Biolik

Zespół Szkół Muzycznych w Tychach

 • Natalia Barczuk

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

 • Julia Barczuk

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

 • Maria Bober

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

 • Marta Malinowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.Ludomira Różyckiego w Gliwicach

 • Eliza Mikrut

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie

 • Zofia Kamyk

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

 • Alicja Sobczak

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelinie

 • Evelina Pieczara

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 • Wiktoria Bakaus

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

 • Emilia Głuchowska

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

 • Robert Szafran

Zespół Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej

 • Natalia Lizińska

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

 • Kinga Kaczorek

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

 • Kamila Witkowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Opolu

 • Jagoda Niewiarowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie

 • Joanna Markowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

 • Dominik Fabian

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach

 • Kamila Dziri

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach

 

13:00 – 13:30 Przerwa

 Grupa III

 

 • Antonina Mężyk

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

 • Apolonia Bentkowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.Mieczysława Karłowicza w Katowicach

 • Anna Maurycy

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie

 • Oliwia Franczak

Zespół Szkół Muzycznych im. I.J.Paderewskiego w Tarnowie

 • Milena Skowrońska

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego

 • Sara Kubica

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kędzierzynie-Koźlu

 • Hanna Świerk

Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

 • Natalia Fucia

Zespół Szkół Muzycznych im.Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

 

14:20 – 15:00 PRZERWA

 

Godzina 15:00

KONCERT

Martyna Kruk

– Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego

z klasy Justyny Pikulskiej

Georges Brun – Romance;

Marta Galbierz

– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z klasy Grażyny Hejno

John Henry Maunder – Espagniola

Zuzanna Dyrda

– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z klasy Grażyny Hejno

Jules Demersseman –  Petite fantaisie ser le Carnaval de Venise op. 7 bis

  

Godzina 16:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

ROZDANIE NAGRÓD

KONCERT LAUREATÓW

 

Pełny program dostępny jest tutaj

Poniżej przedstawiamy regulamin i zapraszamy!

 

 

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

 „ZAKRĘCONE FLECIKI”

XVIII Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” to ogólnopolskie spotkanie uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych grających na fletach z zakręconą główką , które odbędzie się 3 czerwca 2023r. w PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Stowarzyszenie Flecistów Polskich.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
 1. CELE
 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów w wieku 6-11 lat,
 • promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
 • wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
 • integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.
 1. GRUPY WIEKOWE
 • grupa I- pierwszy rok nauki
 • grupa II – drugi rok nauki
 • grupa III – trzeci rok nauki
 1. PROGRAM
 • Grupa I: 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
 • Grupa II: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa II rok nauki ( nuty w załączniku)

oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci;

czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

 • Grupa III: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa III rok nauki (nuty w załączniku)

oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci ;

czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 min.

Programy przekraczające obowiązujący limit czasowy nie będą podlegać ocenie jury i nie będą klasyfikowane.

Etiudy mogą być wykonywane z nut.

 1. JURY
 • Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 • Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród
 • Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 1. NAGRODY
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymują dyplom wyróżnienia.
 • Jury przyznaje jedną nagrodę specjalną – flet Jupiter z zakręconą główką – ufundowaną przez Stowarzyszenie Flecistów Polskich dla szkoły, której uczeń otrzyma największą ilość punktów.
 • Nagrodzeni i wytypowani przez jury uczestnicy zobowiązani są do udziału w KONCERCIE LAUREATÓW, który odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.
 • Otrzymane przez uczestników nagrody i dyplomy będą wręczane osobiście po ogłoszeniu werdyktu jury podczas koncertu laureatów na zakończenie festiwalu. Nieodebrane podczas koncertu nagrody rzeczowe i dyplomy nie będą wysyłane i przepadają.
 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej w terminie do 12 maja 2023 r na adres: stowarzyszenieflecistow@gmail.com o następującej treści według schematu:

Tytuł maila (temat):  „Zakręcone Fleciki 2023, imię i nazwisko uczestnika, rok nauki”

Treść maila:

„Zgłoszenie na Ogólnopolski Festiwal Zakręcone Fleciki 2023

Imię i nazwisko:

Rok urodzenia:

Rok nauki:

Pełna nazwa szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Imię i nazwisko akompaniatora:

Pełny program: ”

 • Zgłoszenia bez pełnych imion i nazwisk kompozytorów w programie nie będą przyjmowane.
 • Do maila należy załączyć łącznie: wypełniony dużymi literami formularz karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisany w wymaganych polach oraz kopię dowodu wpłaty wpisowego (w formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć). Osobno wysłane załączniki nie będą przyjmowane, co spowoduje nieważność zgłoszenia.
 • Wpisowe w wysokości 100 złotych należy wpłacić do dnia 12 maja 2023 r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem: „Zakręcone fleciki” + imię i nazwisko uczestnika

W razie rezygnacji z udziału w festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

 • Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów. Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie opublikowany na stronie stofp.pl oraz przesłany zakwalifikowanym uczestnikom.
 • Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z akompaniatora konkursu. Opłata wynosi 40 złotych i jest wnoszona na miejscu przed występem.
 • Prezentacje uczestników mogą być rejestrowane przez organizatorów w formie zdjęć.
 • Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Podczas „Zakręconych Flecików” odbędzie się kiermasz sklepu internetowego „alenuty.pl”, podczas którego będzie można zakupić nuty oraz gadżety muzyczne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114, grazynahejno@interia.pl
 • Zgłoszenie na „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 • Załączniki:

Etiuda_obowiązkowa_grupa_III_-_2023

Etiuda_obowiązkowa_II_rok_nauki_-_2023

fleciki regulamin 2023

KARTA ZGŁOSZENIA Zakręcone Fleciki 2023