Stowarzyszenie Flecistów Polskich powstało w styczniu 1994 r.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fletowej oraz wzmocnienie więzi pomiędzy polskimi flecistami oraz miłośnikami muzyki fletowej.