Zarząd Stowarzyszenia Flecistów Polskich:

Elżbieta Woleńska – prezeska

Grażyna Hejno – wiceprezeska

Komisja Rewizyjna:

Renata Guzik

Mirosława Pawłowska